A KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft. a ’96 Beruházásszervező és Fővállalkozó Kft.-ből kiválás útján jött létre 2001 augusztusában. A Kft. egyszemélyes gazdasági társaság, amely 100% állami tulajdonban van, a tulajdonosi jogokat a vagyonpolitikáért felelős miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-én keresztül gyakorolja.

A társaság fő tevékenysége:

  • INGATLANKEZELÉS,
  • ÜZEMELTETÉS.

A KIVING Kft. a beruházások szervezésével, bonyolításával, gondnokolással és ezen tevékenységekhez szorosan kapcsolódó egyéb feladatokat lát el.

Gyors
Azonnal ügyfeleink rendelkezésére állunk, legyen szó akár tervezésről, kivitelezésről, vagy projektek menedzseléséről.

Alapos
Informatikai hátterünk lehetővé teszi, hogy a projektek fázisát nyomon kövessünk a megrendeléstől egészen az átadásig.

Szervezett
Sikerült létrehoznunk egy olyan szakembergárdát és egy segítő informatikai bázist, amely biztosítja, hogy megbízásainkat a lehető legjobban teljesítsük.

Ötletes
Irodaház, kastély, vár vagy műemlék épület felújítása, üzemeltetése? Nekünk mindenre van kész ötletünk és megoldásunk.


Cégtörténet
 

Kiving cégtörténetCégünk első jogelődjét az EXPO ’96 Kft.-t a Világkiállítás előkészítése, megvalósítása és üzemeltetése céljából hozta létre a Világkiállítási Programiroda. Az esemény lemondásáig az EXPO’96 Kft. szervezésével jelentős volumenű út- és közműépítési munkák valósultak meg és megkezdődött a világkiállítási előhasznosítására tervezett egyetemi épületek kivitelezése is. A Világkiállítás lemondását követően a cég súlyponti feladata a „Lágymányosi egyetemi fejlesztések” programjának megvalósítása volt. Ez a kiemelt nagyberuházás a Petőfi híd – Lágymányosi híd – Bogdánfy utca által határolt területen a két legnagyobb magyar felsőoktatási intézmény, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatási, sport- és kulturális céljait szolgáló létesítményeit foglalja magába. A fejlesztési program tervezett előirányzata 85 milliárd Ft, volt, amiből 2001. év végéig 42 milliárd Ft értékű beruházás készült el.


kiving cégtörténetCégünk ezt a feladatot már ’96 Beruházásszervező és Fővállalkozó Kft. név alatt végezte. A lágymányosi egyetemi város megvalósításán túl a társaság irányításával készültek el az EXPO lemondásából adódó területrendezési, utóhasznosítási és kártalanítási feladatok is. A megvalósult létesítményeket napjainkban az Egyetemek, a Fővárosi Önkormányzat, illetve az érintett IX. és XI. kerületi önkormányzatok hasznosítják. A Kft. tulajdonosa 2001. évi döntése értelmében a társaság két önálló gazdasági társasággá vált szét.
Az egyik ’96 Beruházás-szervező és Fővállalkozó Kft. név megtartásával az Oktatási Minisztérium irányítása alatt működött tovább, amelynek a fő feladata a tárca területén megvalósuló beruházások szervezése, lebonyolítása volt, egészen annak 2004 évben kezdődött végelszámolásáig, melyet 2009-ben felszámolás eljárás zárt le.
A másik társaság a KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházás-szervező Kft. néven, kiválás útján jött létre és új társaságként működik tovább azóta is. A Kft. árbevétele 80%-ot meghaladó mértékben az alapítói jogokat gyakorló MNV Zrt.-től származik.


 

 

Néhány üzemeltetett épület, ahol a KIVING Kft. aktívan dolgozik:

  • BUDAPEST, POZSONYI ÚT 56. - MNV ZRT. IRODAHÁZA,
  • BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI ÚT 116. - „VOLT” OPNI,
  • BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS U. 49. - IRODAHÁZ,
  • BUDAPEST, KAROLINA ÚT – EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT,
  • BUDAPEST, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 52. – IRODAHÁZ.