KIVING Ingatlanberuházó és Beruházásszervező Kft

2016

Magyarország különböző földterületein, az összes megyére kiterjedően, részben kézi, részben gépi kaszálással történő parlagfű irtási valamint ehhez kapcsolódó járulékos (részleges bozót irtási) munkák végzése a szerződés terhére kibocsátandó megrendelések alapján.

 

2015

 • Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet - OPNI - üzemeltetése, karbantartása - PDF letöltése
 • Békéscsaba, A-B EXPO, Szolnok, Ady Endre út 9., Szolnok, Mártírok útja 12-14. - üzemeltetése, karbantartása - PDF letöltése
 • Északi Járműjavító, Hungária krt. 1-3. (Jancsi telep), Hajógyári sziget - állagmegóvás, karbantartása - PDF letöltése
 • Kőszeg - állagmegóvás, karbantartása - PDF letöltése
 • Gépjármű beszerzés - PDF letöltése
 • Őrzés-védelem - PDF letöltése
 • Portaszolgálat - PDF letöltése
 • Pénzügyiszolgáltatások - PDF letöltése
 • 2015. évi közbeszerzési terv - PDF letöltése
 • Igazságügyi Szakértői és Kutatóintézetek Országos Toxikológiai Intézetének kialakításához szükséges átalakítási és felújítási valamint kapcsolódó járulékos munkák elvégzése PDF letöltése
 • Magyarország különböző földterületein, az összes megyére kiterjedően, részben kézi, részben gépi kaszálással történő parlagfű irtási valamint ehhez kapcsolódó járulékos (részleges bozót irtási) munkák végzése a szerződés terhére kibocsátandó megrendelések alapján
 • 1028 Budapest, Templom u. 12-14. (HRSZ.: 54281) sz. alatti  ingatlanon lévő Klebelsberg-kastély épületegyüttes felújítása, Klebelsberg emlékház és vendégház kialakítása
 • A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) irodaépületének külső homlokzat felújítási és részleges belső átalakítási és felújítási munkáinak elvézése - PDF letöltése
 • Miniszterelnökség központi hivatalának a budavári Karmlita épületegyüttesében és az egykori tábori püspökség területén való elhelyezéséhez, a feltárt újkori falak elbontása, valamint a régészeti feltáráshoz szükséges földmunkák az ajánlati dokumentációban, valamint a mellékleteként átadott Örökségvédelmi hozzájárulásban, műszaki leírásban, tervdokumentációban részletezettek szerint - PDF letöltése
 • A Kisvárdai Rétközi Múzeum, volt zsinagóga épólet tető és külső felújítási munkái és kapcsolódó járulékos munkák elvégzése - PDF letöltése

 

2014

 • I. Árubeszerzés
 • II. Építési beruházás
  • Budapest XII. kerület, Béla király út 3/A. (hrsz. 9568/1) szám alatti ingatlan épületén felújítási munkák elvégzése, az előírt tervezési és engedélyezési feladatok elvégzése - PDF letöltése
  • Egységes kormányzati rendszer létrehozását célzó építési beruházás - építőipari kiviteli munkák (Egységes Kormányzati Postázó Rendszer Érkeztető Központjának kialakítása) elvégzése (felvonó építés nélkül) - PDF letöltése
  • A Klebelsberg kastély veszély elhárítási, állagmegóvási, feltárási munkáinak, kerítés helyreállítási, kertrendezési munkáinak elvégzése, a szükséges szakvélemények, felmérések elkészítése, valamint a kivitelezési munkákhoz szükséges hatósági hozzájárulások beszerzése, szakértői művezetés biztosítása - PDF letöltése
  • A Klebelsberg kastély felújításának tervezése - PDF letöltése
  • A Budapest, XIII. kerület Róbert Károly körút 53. szám alatti társasházi ingatlan "A" épületére vonatkozó (rendőrszálló) kivitelezési munkák elvégzése - PDF letöltése
  • A Budapest, XI. kerület, Kelenhegyi út 12-14. sz. (Hrsz.: 5486) alatti ingatlan Kelenhegyi út és Mányoki út felőli teljes támfalainak és kerítésszakaszainak teljes körű bontása és tartószerkezeti megerősítéssel történő újjáépítése - PDF letöltése
  • Budai Vár - Várfal felújítási munkák elvégzése és szakértői művezetés biztosítása - PDF letöltése
  • A kőszegi Zsinagóga épületére vonatkozó hasznosítási tervdokumentáció, felmérési tervdokumentáció, építészettörténeti tudományos dokumentáció, előzetes restaurálási szakvélemény, előzetes faanyagvédelmi szakvélemény készítése, valamint statikai állapotfelmérés elvégzése és állagmegóvási terv elkészítése – az ajánlattételi felhívás visszavonásra került
  • A kőszegi Zsinagóga veszély elhárítási, állagmegóvási munkáinak elvégzése, valamint az állagmegóvási munkákhoz szükséges hatósági hozzájárulások beszerzése - PDF letöltése
  • A Regéci vár alsó várának keleti várfalának veszély elhárítási munkáinak elvégzése - PDF letöltése
 • III. Szolgáltatás megrendelés
  • Magyarország különböző földterületein, az összes megyére kiterjedően, részben kézi, részben gépi kaszálással történő parlagfű irtási valamint ehhez kapcsolódó járulékos (részleges bozótirtási) munkák elvégzése két ütemben, a szerződés terhére kibocsátandó megrendelések alapján. - PDF letöltése
  • Pénzügyi és számviteli szolgáltatások nyújtása - PDF letöltése
 • IV. Építési koncesszió
 • V. Szolgáltatási koncesszió

 

2013

 • I. Árubeszerzés
 • II. Építési beruházás
  • 1117 Budapest, Fehérvári út 70. sz. alatti ingatlanon lévő „HA”, „HB” és „HC” jelű épületek bontása, a keletkezett törmelék elszállítása és a hulladék jogszabályokban előírt módon történő dokumentálása, a „HA” épületben lévő felvonó bontása, a munkagödrök feltöltése és a belső udvarokon az elbontott épületek helyén aszfalt burkolat készítése - PDF letöltése
  • 1010 Budapest, Logodi u. 38-40. hrsz.: 6773/1, 6773/2 sz. alatti irodaépület homlokzati nyílászáróinak korszerűsítése, a meglévő homlokzati nyílászárók bontása és új műanyag nyílászárók beépítése, az épület teljes elektromos hálózatának (erős és gyengeáram) felújítása, a meglévő hálózat elbontása és új hálózat kiépítése az ajánlati dokumentációban, valamint a mellékleteként átadott műszaki leírásban, tervdokumentációkban és árazatlan költségvetési kiírásban részletezettek szerint - PDF letöltése
  • A 1061 Budapest, Andrássy út 28. sz. alatti épület kémény felújítási munkáinak, valamint a kémények felső megközelítéséhez szükséges kiegészítő szerkezetek tervezése, engedélyeztetése és kivitelezése - PDF letöltése
  • Az Eger Vár, Zárkándy bástya gyomtalanítás, tisztítás I. ütemének kivitelezési munkálatainak elvégzése - PDF letöltése
  • A 1065 Budapest, Benczúr u. 25. szám alatti irodaépület homlokzati nyílászáróinak felújítása és cseréje - PDF letöltése
 • III. Szolgáltatás megrendelés
  • Pénzügyi és számviteli szolgáltatások nyújtása - PDF letöltése
  • Magyarország különböző földterületein, az összes megyére kiterjedően, részben kézi, részben gépi kaszálással, vagy vegyszerrel történő parlagfű irtási valamint ehhez kapcsolódó járulékos (részleges bozót irtási és belterületek esetében a keletkezett növényi hulladék elszállítási) munkák végzése két ütemben, a szerződés terhére kibocsátandó megrendelések alapján - PDF letöltése
 • IV. Építési koncesszió
 • V. Szolgáltatási koncesszió

 

2012

 • I. Árubeszerzés
 • II. Építési beruházás
  • Martinsalak felhasználásával épült lakóépületek bontási munkái, kerítés építés az elbontott épületek vonalában - PDF letöltése
 • III. Szolgáltatás megrendelés
 • IV. Építési koncesszió
 • V. Szolgáltatási koncesszió

 

2011

 • I. Árubeszerzés
 • II. Építési beruházás
  • Tátika vár várfal falazási munkái (1)
   A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárul
  • Tátika vár várfal falazási munkái (2)
   A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárul
  • Szigetvári vár íves fémlemez fedése (1)
   A közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárul
  • Magyarország különböző földterületein, az összes megyére kiterjedően kaszálással történő parlagfű irtási valamint ehhez kapcsolódó járulékos munkák - PDF letöltése
  • Szigetvári vár íves fémlemez fedése (2) - PDF letöltése
  • Martinsalak felhasználásával épült lakóépületek bontási munkáinak kivitelezése - PDF letöltése | PDF letöltése
  • Budapest, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan „E” jelű épületének első, második, harmadik emeletén állagmegóvási munkák kivitelezése, a Budapest, Fehérvári út 70. szám alatti ingatlan A, B, C, D, E, HA, HB, HC jelű épületeire vonatkozó ingatlanhasznosítási tanulmány elkészítése - PDF letöltése
  • Budapest V. kerület Kossuth Lajos tér 6-8. szám alatti épületben történő felvonók telepítésére vonatkozó kivitelezési és tervezési (bontási és építési tervek) feladatok elvégzése - PDF letöltése
  • Budapest III. kerület, Nánási út 19-23. szám alatti ingatlanon álló épületek bontási munkáinak kivitelezése - PDF letöltése
  • Eger, Barkóczy út 7. sz. (hrsz.: 4494) alatti irodaház tetőfelújítás kivitelezési munkáinak elvégzése - PDF letöltése
 • III. Szolgáltatás megrendelés
 • IV. Építési koncesszió
 • V. Szolgáltatási koncesszió

 

2010

 • I. Árubeszerzés
 • II. Építési beruházás
  • Budai Vár, Savoyai-terasz burkolatának és támfalának javítási munkái - PDF letöltése
  • Szigetvári vár - Kazamata sor - Déli várfalrendszer helyreállítása - PDF letöltése
 • III. Szolgáltatás megrendelés
 • IV. Építési koncesszió
 • V. Szolgáltatási koncesszió

 

2009

 • 2009 évben nem készített közbeszerzési tervet