Menü Bezárás

Munkatársaink

Ügyvezető Varga Csaba
Üzemeltetési és gondnokolási igazgató Halász István Pál
Műszaki igazgató Perneczky Tamás

A felügyelő bizottság javadalmazása a Kiving Kft-nél
dr. Bánk Melinda FB Elnök Tiszteletdíj: 60.000,- Ft/hó
Beke Gabriella FB tag Tiszteletdíj: 50.000,- Ft/hó
dr. Géczi Gábor FB tag Tiszteletdíj: 50.000,- Ft/hó
A megbízási díjon felül egyéb járandóság nincs. A jogviszony megszűnése esetén külön pénzbeli juttatás nincs.